Etika

ETIKA I RADNI POSTUPCI ZA RADIO AMATERE

Izdanje 2 (Juli 2008)
John Devoldere, ON4UN i Mark Demeuleneere, ON4WW Kontrola i ispravke Bob Whelan, G3PJT
Prevod i obrada na SH jezik: Darko Rusman E70A Amir Jaganjac E75O Maja Vasić E75LLI Abdulah Adi Gutić E75A Martin Švaco 9A2JK Dejan Mengeš E73U Mujo Joe Habibović AB9H Jovan Dobrosavljev E73TTT Goran Arežina E78G Sanjin Tajić E71DX
Autorsko pravo:
Ukoliko nije drugačije određeno, informacije sadržane u ovom tekstu kreirane su i autorizirane od John Devoldere ON4UN i Mark Demeuleneere ON4WW ( „autori“) i kao takve vlasništvo su autora i zaštićene autorskim pravom. Ukoliko nije drugačije određeno, dozvoljava se pregledavanje, kopiranje, štampanje i distribucija sadržaja ovih informacija pod sljedećim uvjetima:
1. koristi se kao informacija, isključivo u nekomercijalne svrhe;
2. kopiranje dijelova mora sadržavati napomenu o autorskim pravima (©John Devoldere ON4UN i Mark Demeuleneere ON4WW);
3. ne mogu se vršiti promjene i zamjene teksta bez pismene saglasnosti autora.
Za korištenje ovog teksta u svrhe drugačije od gore opisanih, potrebno je zatražiti pismenu dozvolu jednog od autora.
I. UVOD

I.1. DOBRODOŠLICA

Mnogi radioamateri ili potencijalni radioamateri koji čitaju ovaj priručnik, možda su novi u radioamaterizmu. Donedavno, novaci su bili bacani na opsege uz vrlo malo ili bez imalo pomoći i bez jasnih instrukcija ili obuke kako se ponašati u eteru. Možete li zamisliti da vas puste na cestu sa jakim saobraćajem, bez da vam iko kaže kako voziti i kako se ponašati na cesti? Ovakav scenari je sam po sebi zastrašujući za većinu nas. Pojaviti se na radioamaterskim opsezima, bez pripreme za ovo prekrasno iskustvo može, u najmanju ruku, biti jednako tako zastrašujuće. Ne treba paničiti, jer je svako jednom vozio automobil prvi put i svaki radioamater je nekada bio radioamater početnik.

Dobrodošli u svijet radioamatera, dobrodošli na naše opsege. Ovaj tekst će vam pomoći da više uživate u ovom predivnom hobiju od samog početka. Ne zaboravite da je radioamaterizam hobi, a hobi je po definiciji nešto u čemu se uživa!

Čitatelj ne treba biti obeshrabren velikim brojem pravila u ovom priručniku, misleći da će ona umanjiti uživanje i zadovoljstvo pri održavanju radio veza. Ova pravila su jednostavna za razumijevanje i brzo će postati automatska pravila ponašanja svakog radioamatera dobre volje. Ovaj priručnik podijeljen je u tri dijela:

I. Uvod

Zašto ovaj priručnik?

II. Opšti postupci u radu

Ovaj dio odnosi se na sve radioamatere, bilo kakvu vrstu rada da primjenjuju (ganjaju DX-ove, takmiče se itd.).

III. Napredan rad

Ovaj dio odnosi se na one uglavnom usmjerene na DX-iranje: održavanje veza u pajlapima (pile-ups), korištenje DX klastera, DX mreža, one koji žele biti DX operatori iz rijetkih zemalja, raditi u kriznim situacijama itd.

I. 2. RADIOAMATERSKA PRAVILA PONAŠANJA

I. 2.1. Osnovni principi

Osnovni principi koji treba da odrede pravila ponašanja radioamaterskim opsezima su:

– Društveni osjećaj, osjećaj zajedništva, duh bratstva: mnogi od nas „slušali su radio na istim talasnim dužinama“ (naše mjesto za igru). Nikada nismo sami. Svi drugi radioamateri su naše kolege, naša braća i sestre, naši prijatelji. Ponašajmo se shodno tome. Uvijek budimo pažljivi.

– Tolerancija: nije nužno da svi radioamateri dijele vaše mišljenje, a vaše mišljenje takođe ne mora biti najispravnije. Shvatimo da postoje ljudi koji drugačije misle o nekoj stvari. Budimo tolerantni. Ovaj svijet nije rezerviran samo za vas.

– Pristojnost: nikada ne koristi primitivan jezik ili pogrdne riječi na opsezima. Takvo ponašanje ne govori ništa o osobi na koju je naslovljeno, ali govori mnogo o osobi koja se tako ponaša. Uvijek se kontrolirajte.

– Razumijevanje: Molimo da shvatite da nisu svi tako pametni, tako profesionalni ili tako stručni kao što ste vi. Ako hoćete takvo što da pokažete, činite to na pozitivan način (kako mogu pomoći, kako mogu popraviti, kako mogu naučiti) umjesto negativnog (psovanjem, vrijeđanjem itd.).

I.2.2. Opasnost od sukoba

Postoji samo jedno igralište, eter: svi radioamateri žele igrati svoju igru i trenirati svoj sport, ali to sve treba da se obavi na samo jednom igralištu: našim amaterskim opsezima. Stotine hiljada igrača na jednom jedinom igralištu ponekad vodi do sukoba.

Jedan primjer: Najednom čujete nekoga kako zove CQ ili razgovara s nekim na vašoj frekvenciji (frekvencija koju vi koristite već neko vrijeme). Kako je to moguće? Pa vi ste ovdje više od pola sata na potpuno čistoj frekvenciji! Da, MOGUĆE JE; možda ona druga stanica također misli da ste vi upali na NJENU frekvenciju. Možda su se promijenili skip (čujnost) ili propagacije.

1.2.3. Kako spriječiti sukob?

• Upućivanjem svih igrača koja su pravila igre i motiviranjem istih da poštuju ta pravila. Najveći broj stvarnih sukoba nastaje zbog ignorancije: mnogi radioamateri ne poznaju pravila dovoljno dobro.

• Nadalje, mnogi sukobi vode se na ružan način, i opet zbog ignorancije.

• Ovaj priručnik ima za cilj učiniti nešto po pitanju ovog nedostatka znanja, sa prioritetnim ciljem sprječavanja sukoba svake vrste.

1.2.4. Moralni autoritet

• U mnogim zemljama službe ne vode računa u detalje o radioamaterskom ponašanju na opsezima, računajući da se radi prema propisanim pravilima.

• Radioamaterska zajednica uveliko je sama sebi policija, što hoće reći samodisciplina mora biti osnova našeg ponašanja. To ipak NE znači da radioamaterska zajednica ima vlastitu policijsku službu!

1.2.5. Pravila ponašanja

Šta mislimo pod pravila ponašanja? Pravila ponašanja su skup pravila baziranih

na principima etike, kao i radnih okolnosti.

• Etika: određuje naš stav, naše opše ponašanje kao radioamatera. Etika se tiče i morala. Etika su principi morala.

Primjer: etika nam kaže da se nikada ne miješamo u emitovanje druge stanice. Ovo je moralno pravilo. Ne živjeti po tome je amoralno, kao što je varanje tokom takmičenja.

• Praktična pravila: da bi se upravljalo svim aspektima ponašanja potrebno je više od same etike, tu je i čitav niz pravila baziranih na radnim okolnostima kao i radioamaterskoj praksi i običajima. Da bismo spriječili sukobe potrebna su nam praktična pravila o ponašanju na radioamaterskim opsezima, pošto je održavanje veza na opsezima jedna od temeljnih aktivnosti. Govorimo o veoma praktičnim pravilima i smjernicama, koji tretiraju aspekte koji nisu vezani za etiku. Mnogi radni postupci (kako uraditi vezu, kako pozvati, gdje raditi, šta znači QRZ, kako koristiti Q kod itd.) dio su toga. Poštivanje postupaka garantuje optimalne rezultate i učinkovitost u održavanju naših veza i ključ je sprječavanja sukoba. Ovi postupci rezultat su svakodnevne prakse tokom niza godina, kao i napredujućeg tehnološkog razvoja.

1.2.6. Ovaj priručnik

• Ovaj priručnik u potpunosti je namijenjen pravilima ponašanja radioamatera. Najvećim dijelom ova pravila ponašanja sastoje se od radnih postupaka, upotpunjena moralnim načelima koja su temelj našeg opšteg ponašanja, kako je objašnjeno u gornjem tekstu.

• Poznavanje radioamaterskih pravila ponašanja za radioamatera je važno koliko i poznavanje državnih zakona i pravila, te osnova elektrike, elektronike, antena, propagacija, sigurnosti itd.

• Ovaj priručnik namjerava upoznati sve radioamatere sa pravilima ponašanja na opsezima, bilo da je riječ o starim radio amaterima, novacima ili potencijalnim radioamaterima.

• Ovakovo nešto nikada nije urađeno ovako detaljno i gradivo o načinu ponašanja nije bilo uključeno u obrazovni ili ispitni materijal kandidata za radioamaterskog operatora. Jedan od razloga zašto je ovaj priručnik nastao, nažalost, je i to da primjećujemo tako mnogo nedostataka i povreda pravila ponašanja na opsezima.

• Obuka novaka i testiranje njihovog znanja tokom radioamaterskih ispita smanjiće, nadamo se, potrebu za korekcijom situacije u eteru i učiniće naše opsege atraktivnijim mjestom za sve nas, gdje će psovanje, ometanje i dreka uskoro biti samo predmet ružnih uspomena.

• Radioamateri prave greške u radnim pravilima uglavnom zato jer nikada nisu bili naučeni kako da se ponašaju ispravno. Trebaju biti intenzivno obučavani u tom smislu. Nećemo ih kuditi, trebamo ih obučiti!

• Ovaj priručnik pokriva radne postupke najčešće korištenih načina emisije (SSB, CW, RTTY i PSK).