Način rada telegrafijom (CW, Morse kod)

• Morse kod je kod za slanje teksta. Kod se sastoji od sekvenci kratkih i dugih audio tonova. Kratki ton zovemo TI, a duži TA. Tonovi TA 3 puta su duži od tonova TI. Često ih pogrešno zovemo TAČKE i CRTE, što asocira na nešto što se vidi a ne što se čuje.

• Morse kod nije serija napisanih TAČAKA i CRTICA, iako su originalno, u 19-om vijeku, TAČKE i CRTE bile zaista pisane na pokretnoj papirnoj traci. Telegrafisti su ubrzo zaključili da je lakše primati tekst slušajući zujanje pisaće mašine nego ga čitati sa papirnih traka. Tako slovo „R’ nije KRATKO DUGO KRATKO niti TAČKA CRTA TAČKA, niti . – . nego TI TA TI. 

• CW je uveo u upotrebu Q kod, skraćenice i kombinovane znakove. Sve su to skraćenice koje komunikaciju čine bržom i efikasnijom.

• Radioamateri obično koriste riječ CW za telegrafiju. Izraz CW potiče od Continuous Wave (neprekidan talas) iako je CW daleko od toga da bude neprekidan talas, nego baš talas koji se stalno prekida u ritmu Morse koda. Radioamateri koriste izraze Morse i CW naizmjenično – i znače istu stvar.

• Pravilno oblikovan CW signal zauzima -6dB širine opsega što je otprilike 4 puta brzina predaje u jedinicama WPM (eng.Words Per Minute, Riječi u minuti). Primjer: CW brzine 25 WPM zauzima 100 Hz (na -6dB). Širina opsega potrebna za predaju SSB (glas) signala (2,7 kHz) može sadržavati desetine CW signala!

• Izrazita uskopojasnost CW signala rezultira mnogo boljim odnosom Signal-Šum (eng.Signal-to-Noise ratio) u slučaju slabih uslova u poređenju sa širokopojasnim signalima kao što je SSB (veća širina opsega ima veću snagu šuma nego manja širina opsega). Eto zašto se DX veze u lošim uslovima (recimo rad sa stanicama sa drugih kontinenata na 160m ili rad EME) rade najčešće telegrafijom.

• Koja je najmanja brzina prijema potrebna da možete raditi veze u Morse kodu?

– 5 WPM može biti dovoljna za početak, ali nećete moći uraditi puno veza osim na specijalnim QRS frekvencijama (QRS znači: smanjite brzinu kucanja). QRS frekvencije mogu se naći u IARU Planu opsega.

– 12 WPM je minimum, ali većina iskusnih CW operatora radi veze brzinama od 20 do 30 WPM pa i više.

• Nema tajnog recepta za ovladavanje umjetnošću CWa: vježba, vježba, vježba, kao i u sportu.

• CW je jedinstven jezik, jezik koji je zastupljen u svim zemljama svijeta!

11.9.1. Računar kao vaš pomoćnik?

• Ne želite učiti CW koristeći računarski program koji vam pomaže dekorirati CW.

• Prihvatljivo je slati CW sa računara (pred-programirane kratke poruke). To obično i rade programi za vođenje dnevnika u takmičenjima.

• Kao početnik možda ćete htjeti koristiti programme za dekodiranje telegrafije da vam pomognu pri kontroli da li je tekst pravilno primljen. Ipak, ako stvarno želite naučiti telegrafiju, treba da dekodirate isti CW tekst koristeći uši i mozak.

• Programi za dekodiranje telegrafije rade veoma loše pod iole lošim uvjetima; vaše uši i mozak su mnogo sposobniji. To je najviše zato jer Morse kod nije razvijen za automatsku predaju niti prijem, kao što je to slučaj sa mnogim modernim digitalnim kodovima (RTTY, PSK etc.).

• Velika većina CW operatora za generisanje Morse koda umjesto ručnog tastera koriste elektronski (sa ručicom).

11.9.2. Pozivanje CQ

• Šta treba da učinite prije svega?

– Odlučite koji opseg želite koristiti. Na kojem opsegu su dobri uvjeti za rad u pravcu koji želite koristiti? Mjesečne MUF karte, objavljene u časopisima in a mnogim radioamaterskim web stranicama mogu biti od velike pomoći.

– Provjerite koji dio opsega je rezervirsan za CW rad. Na većini opsega to je na donjem dijelu opsega. Pogledajte IARU Plan opsega na IARU web stranici.

– Poslušajte malo na frekvenciji koju želite koristiti, kako biste provjerili da li je slobodna ili ne.

– A onda?

– Ako frekvencija djeluje slobodno, pitajte da li je frekvencija slobodna. Pošaljite „QRL?’ najmanje dva puta, sa razmakom od nekoliko sekundi. Slanje samo znaka „?’ nije dobro. Upitnik jednostavno kaže „Postavljam pitanje’; problem je u tome da ništa niste pitali.

– „QRL?’ (sa znakom pitanja) znači „da li je frekvencija slobodna?’.

– Ne šaljite „QRL? K’ kao što se ponekad čuje. To znači „da li je frekvencija slobodna? Prijem’. A za koga? Ispravno je samo „QRL?’.

– Ako frekvencija nije slobodna, neko će odgovoriti „R’ (eng.roger, jeste), „Y’ (eng.yes, da), ili „R QSY’, ili „QRL’, „C’ (potvrđujem) itd.

– „QRL’ (bez upitnika) znači: frekvencija jeste u upotrebi. U tom slučaju treba da potražite drugu frekvenciju.

• A šta kada pronađete slobodnu frekvenciju? . Pozovite CQ. Kako?

• Pošaljite CQ onom brzinom kojom biste željeli da vam se odgovori. Nikada ne kucajte  brzinom koju ne možete primiti.

. *CQ CQ G3ZZZ G3ZZZ G3ZZZ AR’.

• ‘AR’ znači ‘kraj poruke’ ili ‘Završio sam ovu predaju’, jer ‘K’ znači ‘pređite na predaju’ itd. To znači da vaš CQ uvijek završavate sa „AR’ a nikada sa „K’, jer još uvijek nema nikoga kome biste prepustili predaju.

• Ne završavajte CQ poziv sa ‘AR K’: to znači ‘kraj poruke, pređite na predaju’. Nema još uvijek nikoga ko bi mogao preći na predaju. Završite CQ sa „AR’. Činjenica je da na opsegu često čujemo ‘AR K’, ali to nije pravilno!

• Korištenje ‘PSE’ na kraju CQ poziva (npr. ‘CQ CQ de… PSE K’) izgleda vrlo kulturno, ali nije potrebno. Ono nema dodatne vrijednosti. Nadalje, korištenje ‘K’ nije ispravno. Jednostavno koristite ‘AR’ na kraju CQ poziva.

• Šaljite vaš pozivni znak 2 do 4 puta, i stvarno ne više!

• Ne šaljite beskrajan niz CQa, sa pozivnim znakom samo jednom na kraju. Pogrešno je mišljenje da će dugo pozivanje CQ povećati šanse da dobijete odgovor. To ima upravo suprotan efekat. Stanica koja bi vas možda pozvala prvo želi čuti vaš pozivni znak, i svakako nije zainteresirana slušati beskrajno pozivanje CQ CQ CQ …

. Puno je bolje slati više kratkih CQ CQ CQ de F9ZZZ F9ZZZ AR’) bezbroj CQa CCQ CQ CQ … -15 puta- de F9ZZZ CQ CQ CQ … -opet 15 puta- de F9ZZZ AR’).

• Ako pozivate CQ i želite raditi split (slušate na frekvenciji drugačijoj od predajne), navedite frekvenciju na kojoj slušate prilikom svakog CQ poziva. Primjer: završite CQ sa „UP 5/10…’ ili „UP 5…’ ili „QSX 1822…’ (što znači da ćete slušati na 1.822 kHz („QSX’ znači „Slušam na …’).

11.9.3. Profesionalni znaci

• Profesionalni znaci (eng. Prosigns, kratica od professional signs) su simboli dobiveni spajanjem dva znaka u jedan bez razmaka među znakovima.

• ‘AR’, korišten na kraju predaje, je prosign.

• Drugi često korišteni profesionalni znakovi su:

– ‘AS’ (vidi § II.9.9)

– ‘CL’ (vidi § II.9.6)

– ‘SK’ (vidi § II.9.6)

– ‘HH’ (vidi § II.9.20)

• ‘BK’ (vidi § II.9.7) i ‘KN’ (vidi § II.9.10) nisu profesionalni znaci, ukoliko se odašilju sa razmakom između dva znaka.

11.9.4. Pozivanje CQ DX’

• Šaljite jednostavno ‘CQ DX’ umjesto ‘CQ’. Ukoliko želite raditi DX iz određenog regiona, pozovite npr. „CQ JA CQ JA I1ZZZ I1ZZZ JA AR’ (poziv za stanice iz Japana), ili „CQ NA CQ NA…’ (poziv za stanice iz Sjeverne Amerike (eng.North America)) itd. Vaš CQ DX poziv možete učiniti još određenijim dodavanjem da ne želite raditi Evropske stanice: „CQ DX CQ DX I1ZZZ I1ZZZ DX NO EU AR’, ali ovo zvuči pomalo agresivno.

• Možete navesti kontinent: NA = Sjeverna Amerika, SA = Južna Amerika, AF = Afrika, AS = Azija, EU = Europa, OC = Okeanija.

• Čak i kada vas zove stanica sa vašeg kontinenta, sačuvajte uljudnost. Možda je početnik. Uradite ga brzo i uvedite u dnevnik rada. Možda ste mu baš nova zemlja!

11.9.5. Pozivanje određene stanice (izravan poziv)

• Recimo da želite pozvati DLOZZZ, sa kojim imate dogovorenu vezu (eng.sked). Ovako to činite: „DL0ZZZ DL0ZZZ SKED DE G3ZZZ KN’. Uočite „KN’ na kraju, što znači da ne želite da vas zovu druge stanice.

• Ukoliko vas, uprkos vašem zahtjevu, pozove neko drugi, dajte mu brzi raport i kucajte „SRI HVE SKED WID DL0ZZZ 73…’.

11.9.6. Održavanje i prebacivanje CW veze

• Pretpostavimo da vam WIZZZ odgovara na CQ poziv: ‘G3ZZZ DE WIZZZ W1ZZZ AR’, ili „G3ZZZ DE W1ZZZ W1ZZZ K’ ili pak „W1ZZZ W1ZZZ K’ ili ‘VVIZZZ VVIZZZ AR’.

• Kada odgovarate na CQ, ne šaljite pozivni znak stanice koju pozivate više od jedan put, ili je bolje uopšte ga i ne slati (možete biti sigurni da operator zna vlastiti pozivni znak …).

• Treba li stanica koja poziva na kraju poziva završiti sa ‘AR’ ili ‘K’? Oboje je podjednako prihvatljivo. „AR’ znači „kraj poruke’ a „K’ znači „pređite na predaju’. Ovo posljednje zvuči malo optimističnije, jer će stanica koju pozivate možda odgovoriti drugoj stanici …

• Ipak postoji dobar razlog za korištenje ‘AR’ umjesto ‘K’. ‘AR’je specijalni znak (vidi § 11.9.3) što znači da se slova A i R šalju bez razmaka među njima. Ako neko šalje „K’ umjesto „AR’ i ako se slovo „K’ pošalje malčice bliže pozivnom znaku, moglo bi se desiti da se slovo „K’ primi kao zadnje slovo pozivnog znaka. To se stalno događa. Korištenjem „AR’ gotovo je nemoguće da se ovo dogodi, jer „AR’ nije slovo. Često se i ne koristi završni kod (ni AR ni K), čime se redukuje mogućnost pojave grešaka.

• Recimo da želite odgovoriti stanici WIZZZ koja vas poziva. To možete učiniti ovako: „W1ZZZ DE G3ZZZ GE (dobro veče) TKS (hvala) FER (za) UR (vaš) CALL (poziv) UR RST 589 589 NAME BOB BOB QTH LEEDS LEEDS HW CPY (kako ste primili) W1ZZZ DE G3ZZZ K’. Sad je vrijeme za upotrebu „K’ na kraju relacije. ‘K’ znači pređite na predaju, i sada se to odnosi na W1ZZZ.

• Ne koristite ‘AR K’ za predaju relacije: ovo znači ‘kraj poruke, pređite na predaju’. Jasno je da ste završili poruku kada već prepuštate predaju, pa to ne treba i reći. Završite relaciju (overs) u toku veze sa „K’ (ili „KN’ ako je neophodno, vidi § 11.9.10). Zaista često čujemo ‘AR K’, ali je to pogrešno.

• Razlog nepravilnoj upotrebi ‘AR’, ‘K’, ‘KN’, ‘AR K’, or ‘AR KN’, leži u činjenici da mnogi operatori ne znaju šta ovi znaci zaista znače. Koristimo ih kako treba!

• Već smo objasnili da, na kraju CQ poziva, nije potrebno koristiti izraz ‘PSE’ (mol/m); ne koristite ga ni pri predaji relacije. Dakle ne „PSE K’ ili „PSE KN’. Da bude jednostavno izostavite’PSE’, molim vas…

• Na VHF opsezima (i višim) uobičajeno je izmijeniti i QTH-locator. To je kod koji ukazuje na geografsku lokaciju vaše stanice (Primjer: JM12ab).

• RST raport: R i S znače Razumljivost (1 do 5) i Snagu signala (1 do 9) kao što se to koristi i kod signala telefonije (vidi § 11.8.4). T (1 do 9) u raportu signala označava Ton. On označava čistoću zvuka CW signala, koji bi trebalo da zvuči kao čisti sinusni signal bez izobličenja.

• Ovakva originalna procjena tona opisana različitim T vrijednostima potiče iz prvih dana amaterskog radija, kada je čist CW ton bio prije iznimka nego li pravilo. Gornja tabela, publikovana 1995., prikazuje moderne procjene CW tona (izvor: W4NRL).

• U praksi obično koristima samo nekoliko ocjena T sa definicijom koja se uklapa u opšte stanje današnje tehnologije: jako moduliran CW, znaci divljeg osciliranja ili ekstremno grub AC (znači: skini se sa opsega sa tako lošim signalom!). vrlo primjetna AC komponenta (često zbog loše regulacije izvora napajanja predajnika ili linearnog pojačivača). T8: neznatna ili jedva primjetna AC komponenta. izvanredan ton, neizobličena sinusna forma.

• Današnji nedostaci CW signala su pijukanje (eng.chirp) i, još češće škljocanje tastera (eng.key click) (vidi § 11.9.25).

• Puno ranije je pijukanje i škljocanje tastera bio standardan problem CW signala: svaki CW operator je znao da je raport 579C bio znak pijukanja, a 589K znak škljocanja tastera. Malo radioamatera danas zna da C i K na kraju RST raporta znači „PIJUKANJE’ ili „GADNO PIJUKANJE’ i „ŠKLJOCANJE’ ili „GADNO ŠKLJOCANJE’ u punom značenju te riječi kao dio raporta koji daje.

• Pravi put za otmjeno okončanje veze bi bio: \..TKS (hvala) FER QSO 73 ES (=i) CUL (vidimo se) W1ZZZ de G3ZZZ SK’. „SK’ je profesionalni znak značenja „kraj veze’.

• ‘TI TI TI TA TI TA’ je specijalni znak ‘SK’ (od ‘stop keying’, kraj kucanja) a ne „VA’ kako se ponegdje objavljuje (SK emitiran bez razmaka među slovima zvuči kao VA emitiran bez razmaka među slovima).

• Nemojte slati \..AR SK’. To nema smisla. Rekli ste ‘kraj predaje’ + ‘kraj veze’. Očigledno je kraj veze na kraju relacije. Prilično često ćete čuti „…AR SK’, ali AR

KOD ZNAČENJE UPOTREBA

AR kraj predaje Na kraju CQ poziva i na kraju vaše relacije kada pozivate stanicu (1)

K predaja relacije Na kraju kada predajete relaciju (2) i na kraju kada pozivate stanicu (1)

KN predaja relacije isključivo Prilikom predaje relacije korespondentu

AR K Kraj predaje + predaja relacije NE koristiti

AR KN Kraj predaje + predaja relacije NE koristiti isključivo korespondentu

SK Kraj veze (kraj QSOa) Na kraju veze

AR SK end of transmission + end of NE koristiti contact

SK CL Kraj veze + isključenje stanice Kada isključujete stanicu je suvišan, tako da ga izbjegavajte koristiti.

• Ako ste nakon veze namjeravali isključiti stanicu, možete poslati: \..W1ZZZ DE G3ZZZ SK CL’ (‘CL’je profesionalni znak’zatvaram’or’isključujem’).

Tipičan CW QSO za početnika:

QRL? QRL?

CQ CQ G4ZZZ G4ZZZ CQ CQ G4ZZZ G4ZZZ AR

G4ZZZ DE ON6YYY ON6YYY AR

ON6YYY DE W4ZZZ GE TKS FER CALL UR RST 579 579 MY NAME BOB BOB QTH HARLOW HARLOW HW CPY? ON6YYY DE W1ZZZ K

G4ZZZ DE ON6YYY FB BOB TKS FER RPRT UR RST 599 599 NAME JOHN JOHN QTH NR GENT GENT W1ZZZ DE ON6YYY K

ON6YYY DE G4ZZZ MNI TKS FER RPRT TX 100 W ANT DIPOLE AT 12M WILL QSL VIA BURO PSE UR QSL TKS QSO 73 ES GE JOHN ON6YYY DE G4ZZZ K

G4ZZZ DE ON6YYY ALL OK BOB, HERE TX 10 W ANT INV V AT 8M MY QSL OK VIA BURO 73 ES TKS QSO CUL BOB G4ZZZ DE ON6YYY SK

73 JOHN CUL DE G4ZZZ SK

11.9.7. Using ‘BK’ Koristenie „BK“

• BK se koristi za brzo prebacivanje prijem – predaja izmedju dva korespodenta, a bez izmjene pozivnih znakova na kraju predajne relacije. Na neki nacin to je telegrafska zamjena za „prijem“ na SSB-u.

• Primjer: VVIZZZ želi da zna ime od G3ZZZ, sa kojim je u kontaktu i salje mu: „…UR NAME PSE BK“. G3ZZZ odmah odgovara: „BK NAME JOHN JOHN BK“

• Prekid je naznacen sa „BK“, i predaja od strane korespodenta pocinje sa „BK“. To „BK“ i nije bas obavezno u svakoj relaciji (misli se na brze i kratke relacije).

11.9.8. Brza verzija

• Često se ni „BK“ kratica ne koristi. Jednostavo jedna strana prestane sa predajom (u „brake in“ modu, koji dozvoljava prijem izmedju vasih perioda predaje, odnosno koji god djelić sekunde niste na predaji imate aktivan prijem), što daje mogucnost drugoj strani da krene sa predajom, upravo kao normalna konverzacija „licem u lice“, gdje se riječi izmjenjuju bez posebnih formalnosti.

11.9.9. Korištenie kratice „AS“

• Ako tokom QSO neko „upada“ ( daje svoj znak preko stanice sa kojom radite, ili daje znak kad ste prebacili relaciju do svog korespodenta), i ako hocete da mu date do znanja da prvo želite da završite trenutni QSO, samo otkucajte „AS“ što znači da treba da pričeka.

11.9.10. Korištenie „KN“

• „K“ znači da ste završili sa svojom relacijom i da ste ostavili „otvorena vrata“ za druge stanice da mogu da predju na predaju. Ako ne želite da budete prekidani nakon vaše relacije otkucajte „KN“.

• „KN“ znači da želite da slušate SAMO stanicu čiji ste znak upravo otkucali (odnosno ta stanica naprijed, ostali čekajte), ili drugim riječima „bez upadanja, molim“

• „KN“ se uglavnom koristi kad je na frekvenciji gužva. Mogući scenario: Različite stanice dolaze na vaš CQ poziv. Vi primate jedan znak djelimično i kucate: „ON4AB? DE G3ZZZ PSE UR CALL AGN K“. Stanica ON4AB? vam odgovara ali istovremeno vas poziva još nekoliko stanica onemogućavajući vam da primite kompletan znak od ON4AB?. Tad je procedura takva da ponovo pozovete ON4AB?, ali ovog puta relaciju završavate sa „KN“ umjesto sa „K“ da bi naglasili da želite da čujete samo ON4AB?. Primjer: „ON4AB? DE G3ZZZ KN“ ili čak „ONLY ON4AB? DE G3ZZZ KN“. Ukoliko niste baš autoritativni na frekvenciji možete probati i „ON4AB? DE G3ZZZ KN N N N“ (ostavite malo dodatnog prostora izmedju slova N). To će značiti da ste već pomalo nervozni…

11.9.11. Kako odgovoriti na CQ

Predpostavimo da je W1ZZZ pozvao CQ i da vi želite da napravite QSO sa njim.

Šta bi trebalo da uradite?

• Ne kucajte veću brzinu od stanice koju pozivate.

• Ne kucajte pozivni znak od stanice koju pozivate više od jedan put; u većini slučajeva se taj znak i ne kuca jer je očigledno koga pozivate.

• Možete koristiti ‘K’ /’//’ ‘AR’ za završetak predaje, odnosno vašeg poziva (pogledajte § 11.9.6): „W1ZZZ DE G3ZZZ G3ZZZ K’, „G3ZZZ G3ZZZ K’, „W1ZZZ DE G3ZZZ G3ZZZ AR’/’//’ ‘G3ZZZ G3ZZZ AR’.

• U mnogo slučajeva šalje se samo pozivni znak bez završne kratice (AR ili K). Ovo je takođe ustaljena (zajednička) praksa u takmičenjima.

• Ne završavajte vaš poziv sa „…PSE AR“/’//’ „…PSE K“ (pogledajte § 11.9.6).

11.9.12. Neko pogrešno kuca vaš znak (pogrešno ga je primio)

• Pretpostavimo da W1ZZZ nije ispravno primio sva slova vašeg pozivnog znaka. Njegov odgovor će biti nešto poput: „G3ZZY DE W1ZZZ TKS FOR CALL UR RST 479 479 NAME JACK JACK QTH NR BOSTON BOSTON G3ZZY DE W1ZZZ K’

. Sad mu se vi vraćate otprilike ovako: ‘W1ZZZ de G3ZZZ ZZZ G3ZZZ TKS FER RPRT…Ponavljajući vaš pozivni znak više puta, naglašavate korespodentu da obrati pažnju i da tako može da ispravi grašku.

11.9.13. Pozivanje stanice koja završava QSO

• Dve stanice su u QSO-u, i QSO se bliži kraju. Ako obojica završe sa „CL“ to znači da je frekvencija sada čista pošto su obojica ugasili stanice. Ako je jedan, ili su obojica završili sa „SK“ može se desiti da će jedan od njih ostati na frekvenciji za još QSO-ova (u principu ona stanica koja je zvala CQ na toj frekvenciji će i ostati na njoj).

• U ovom slučaju, najbolje je malo pričekati i vidjeti hoće li ijedan od njih ponovo zvati CQ.

• Primjer: W1ZZZ je završio QSO sa FIAA: ‘…73 CUL (vidimo se kasnije) FIAA de W1ZZZ SK’.

• Ako nijedan ne zove CQ poslije tog QSO-a, možete pozvati bilo kojeg od njih dvojice.

• Predpostavimo da vi (G3ZZZ) želite pozvati FIAA. Kako postupiti? Jednostavno kucajte: ‘FIAA de G3ZZZ G3ZZZ AR’.

• U ovom slučaju pozivanje bez davanja znaka stanice koju želite kontaktirati bi bilo neprimjerno. Kucajte jedan put znak stanice koju želite raditi, pa onda vaš znak jedan ili dva puta.

11.9.14. Korištenje „=’ znaka ili „crta tačka tačka tačka crta’

• Neki ovo zovu „BT’ jer sliči slovima B i T kad se kucaju bez razmaka (kao što se ‘AR’ kuca bez razmaka), ali to je jednostavno znak jednakosti (=) na telegrafiji.

• CRTA TAČKA TAČKA TAČKA CRTA se koristi da se ispuni djelić sekunde dok razmišljate šta ćete naredno kucati. Takodje se koristi kao separator (za razdvajanje) izmedju tekstualnih grupa.

• Prva navedena namjena ima funkciju da spreči korespodenta da predje na predaju misleći da ste vi završili relaciju. To je na neki način ekvivalent za predah.

• Neki CW operatori izgleda da “ = “ koriste tokom čitavog QSO-a kao tekstualni separator da bi tekst učinili što razumljivijim. Primjer: „W1ZZZ DE G4YYY = GM = TU FER CL = Name Chris QTH SOUTHAMPTON = RST 599 = HW CPI? W1ZZZ DE G4YYY KN’. U novije vreme, izgleda da se ovaj separator sve manje koristi, jer ga mnogi shvataju kao gubljenje vremena. „W1ZZZ DE G4YYY GM TU FER CL NAME CHRIS QTH SOUTHAMPTON RST 599 HW CPI? W1ZZZ DE G4YYY KN’ je razumljivo kao i verzija sa tekstualnim separatorima.

11.9.15. Kucanje telearafiie na način da dobro zvuči

• Slušanje vaše telegrafije bi trebalo da bude kao slušanje dobre muzike, gdje se niko nebi trebao osjećati kao da radi na dešifrovanju nepoznatog koda ili sastavlja zagonetke.

• Obezbijedite da razmaci izmedju slova i riječi budu adekvatni. Brzo kucanje sa malo većim razmacima obično olakšava prijem.

• Iskusni CW operatori slušaju tako što primaju kompletne riječi, a ne slova pojedinačno. Ovo se naravno može uspješno uraditi samo ako postoje ispravni razmaci izmedju riječi. Jednom kad počnete da slušate riječi a ne nizove slova, i vi počinjete da primate na taj način. U normalnoj konverzaciji mi isto slušamo riječi a ne slova, nije li tako?

• Na automatskom tasteru podesite ispravno odnos TAČKA/razmak. Najljepše će zvučati ako odnos bude takav da je TAČKA malo duža od RAZMAKA, a ne kod odnosa 1/1.

„ V V

• Napomena: Predhodni odnos nije isto sto i TAČKA/CRTA odnos. TAČKA/CRTA odnos je obicno fiksan 1/3 na većini tastera.

11.9.16. Ja sam QRP stanica (= stanica male snage)

• QRP stanica je stanica koja emituje sa maksimalnom snagom od 5 W (na CW) ili 10 W (na SSB).

• Nikad ne šaljite vaš znak kao ‘G3ZZZ/QRP’, jer je to ilegalno u mnogim zemljama (npr. U Belgiji). QRP informacija nije dio znaka tako da ne može ni biti poslata kao dio znaka. U mnogim zemljama jedini dozvoljeni sufiksi su /P, /A, /M i/MM.

• Ako ste stvarno QRP stanica šanse su da ćete biti relativno slabi kod stanice koju zovete. Dodavanje nepotrebnog balasta (kose crte i slova QRP) na vaš znak će samo otežati prijem/dešifrovanje vašeg znaka!

• Vi, naravno, stalno možete tokom QSO-a napominjati da ste QRP stanica, npr.: \..PWR 5W 5W ONLY…’.

• Ako pozivate CQ kao QRP stanica, i to hocete i da naglasite tokom CQ poziva, možete da uradite sljedeće: „CQ CQ G3ZZZ G3ZZZ QRP AR’ Napravite nešto malo veći razmak izmedju znaka i ‘QRP’ i nemojte kucati kosu crtu izmedju znaka i ‘QRP’

• Ako posebno tražite QRP stanice, pozovite CQ na sljedeći način: ‘CQ QRP CQ QRP G3ZZZ G3ZZZ QRP STNS ONLY AR’.

11.9.17. Ispravna upotreba ‘QRZ?

• ‘QRZ?’ znači ‘ko me je zvao?’, i ništa više. Koristi vam kad baš niste primili stanicu (ili stanice) koja vas je zvala.

• Na CW uvijek kucajte QRZ sa upitnikom na kraju CQRZ?’), kao što se radi sa svim Q kraticama kad se koriste kao pitanje.

• Tipična upotreba: Poslije CQ poziva F9ZZZ nije mogao da primi ni jednu od stanica koje ga pozivaju. Onda on kuca: ‘QRZ? F9ZZZ’

• Ako ste mogli da primite dio znaka (ON4…), i ako vas poziva više stanica, ne kucajte „QRZ’ nego radije kucajte „ON4 AGN K’ ili ‘ON4 AGN KN’ (‘KN’ jasno označava da želite da čujete samo ON4 stanicu koja vas poziva). Primjetite da u ovom slučaju koristite ‘K’ ili ‘KN’, a ne ‘AR’ jer se vraćate jednoj odredjenoj stanici, odnosno ON4 stanici čiji sufiks vam nedostaje. Ne kucajte ‘QRZ’ u ovom slučaju jer će vas sve stanice ponovo zvati.

• ‘QRZ’ ne znači ‘ko je tamo?’ ili ‘ko je na frekvenciji?’ Pretpostavimo da je neko došao na zauzetu frekvenciju i počinje da sluša. Nakon nekog vremena nije uspio nikog da identifikuje, a želi da sazna znakove. Odgovarajući način da to uradi je da kuca ‘CALL?’ ili ‘UR CALL?’ (ili ‘CL?’, ‘UR CL?’). Korištenje „QRZ’ je ovdje neprikladno. Usput, kad kucate ‘CALL?’, vi bi , u principu, trebali da dodate i svoj znak, jer u suprotnom vršite neidentifikovanu predaju, što je ilegalno.

11.9.18. Upotreba „?’ umjesto „QRL?’

• Pre korištenja frekvencije koja je očigledno čista, vi morate aktivno provjeriti da niko već nije na na toj frekvenciji (jer je moguće da ne čujete nekog od korespodenata u QSO-u zbog propagacija).

• Normalna procedura je: Kucati ‘QRL?’ (na CW) ili pitati ‘da li se ova frekvencija koristi?’ na telefoniji.

• Na CW kucajte jednostavno ‘?’, jer je to brže i tako pravite manje QRM-a ako neko već koristi tu frekvenciju.

• Ali ‘?’ može biti interpretirano na mnogo načina (taj upitnik govori: Ja pitam pitanje ali ne spominjem koje…). Zbog toga uvijek koristite „QRL?’. Predaja samo upitnika može da napravi mnogo konfuzije.

11.9.19. Kucanie ‘TAČKA TAČKA’ na kraju QSO-a

• Na kraju QSO-a oba učesnika često kucaju, kao poslednji završetak veze, dve TAČKICE ( . . ) sa nešto većim razmakom izmedju njih. To znači i zvuči kao „bye bye’.

11.9.20. Ispravljanje greške u kucanju

• Npr. Pravite grešku u kucanju. Istog trenutka prestanite sa predajom, pričekajete sekund i kucajte kraticu „HH’ (= 8 TAČKICA). Nije uvijek jednostavo otkucati 8 tačkica, jer ste već nervozni zato što ste već napravili grešku, i sada oni očekuju da iskucate tačno 8 tačkica, NE 7, NE 9!

• U stvarnoj praksi, većina amatera kuca samo nekoliko tačkica (npr. 3) ali na način da prave malo veći razmak izmedju njih. „TAČKA _ TAČKA _ TAČKA’. Ovaj dodatni razmak izmedju tačkica da je pošiljalac pogrešio u kucanju, odnosno ti karakteri sa takvim razmakom ne znače ništa, što vam pokazuje da je napravljena greška.

• Pošaljite ponovo riječ gdje ste pogrešili, i nastavite dalje.

• Često te 3 tačkice ostaju spojene. Kad pošiljalac shvati da pogrešno kuca, zastane sa kucanjem oko jedne sekunde i nastavlja da kuca istu riječ ponovo.

11.9.21. CW takmičenja

• Takodje pogledajte § 11.8.6 .

• Takmičenje (contest) znači brzina, sposobnost i tačnost. Zbog toga kucajte samo ono što je neophodno.

• Najefikasniji takmičarski QSO bi trebao da izgleda ovako: ‘GM3ZZZ GM3ZZZ TEST’. Riječ TEST bi trebalo da se kuca na kraju CQ poziva.

– Zašto? Zbog toga što bilo ko da šeta po frekvencijama će znati da ste pozivali CQ kad čuje TEST na kraju vaše relacije.

– Predpostavimo da završavate vaš takmičarsk CQ poziv sa vašim pozivnim znakom: Prolaznik na toj frekvenciji vas je uočio, ali on ne zna da li ste zvali nekog drugog ili ste zvali CQ. Tako da on mora da pričeka vašu narednu relaciju, što znači gubljenje vremena.

– Zbog toga uvijek završavajte vaš takmičarski QSO sa riječi TEST. Primjetite da čak i riječ (kratica) CQ ostaje nepovezana sa takmičenjem ako uz nju ne idu dodatne informacije (TEST).

• Stanoviti iskusni takmičar će doći na vaš CQ TEST poziv dajući vam samo svoj znak jedan put. Ništa više. Primjer: „W1ZZZ’. Ako mu ne odgovorite u JEDNOM sekundu, on će vjerovatno da još jednom, ponovo, otkuca svoj znak, ukoliko vi već niste pozvali drugu stanicu.

• Ali ako ste primili njegov znak odgovarate mu ovako: ‘wIZZZ 599001′ ili „W1ZZZ 5991′ jer vam takmičarska pravila dozvoljavaju da preskočite te početne nule (odnosno da ih ne kucate). Stvarno ubrzanje bi bilo da koristite „odsiječene“ brojeve (skraćene brojeve): „W1ZZZ 5NNTT1′ ili „W1ZZZ 5NN1’ (pogledajte § 11.8.22)

• U većini takmičenja razmijena se sastoji u raportu (RST) i još nečemu (npr. serijski broj veze). Ne šaljite ništa više. NE „K’ na kraju, NE „73′, NE „CUL’ , NE ‘GL’; nema prostora za sve to u takmičenju gdje je brzina osnova svega.

. Idealno, WIZZZ će npr. Odgovoriti: ‘599012’ ili ‘5NNT12’.

• Ako nije primio vaš raport on bi morao kucati: ‘AGN?’. Ako on nije tako postupio, to znači da je vaš raport primljen OK. Nema potrebe za kucanjem „TU’, „QSL’, „R’ ili bilo šta drugo da bi potvrdili prijem raporta. To je gubljenje vremena.

• Sve ostalo što je ostalo da se odradi je da završite vezu. Učtiv (pristojan) način da urdite to je: „TU GM3ZZZ TEST’. TU govori da je kraj QSO-a (TU = HVALA VAM), GM3ZZZ vas identifikuje kod stanica koje čekaju da vas pozovu, a TEST znači isto što i novi CQ poziv. Ako je prosjek veza tog trenutka visok (mnogo stanica vas zove), možete izostaviti TU.

• Naravno moguće su neznatne varijacije, ali ključ svega su brzina, efikasnost i tačnost.

• Većina takmičara koristi kompjuterski takmičarski program, koji im uz logovanje omogućava i da predaju telegrafijom prethodno pripremljene relacije (CQ, raporte, itd.). CW-ručice i taster dozvoljavaju operatoru da manualno interveniše ako je neophodno. Takva oprema čini dugačka takmičenja manje zamornim, a povećaće i tačnost. Takmičarsko logovanje sa olovkom i papirom je skoro istorija.

• Ako želite da tražite množitelje ili stanice koje niste radili, moraćete da preslušavate band. Kad nadjete neku od tih stanica, ovako je pozovite: ‘GM3ZZZ’. Ne kucajte njegov znak jer je to gubljenje vremena. Možete biti sigurni da taj operator zna svoj znak (Hi!). I takodje zna da pozivate njega zbog trenutka kad ga pozivate i činjenice da dajete vaš znak na frekvenciji na kojoj on radi! Takodje ne kucajte „DE GM3ZZZ’, jer kratica DE ne sadrži nikakve dodatne informacije.

• Ako vam se odgovori u sekundi, dajte vaš znak ponovo, itd.

Primjer takmičarskog CW QSO-a:

DL0ZZZ TEST (CQ poziv od DL0ZZZ) G6XXX (G6XXX poziva DL0ZZZ) G6XXX 599013 (DL0ZZZ daje raport za G6XXX) 599010 (G6ZZZ daje raport za DL0ZZZ)

TU DL0ZZZ TEST (DLOZZZ potvrdjuje vezu i poziva CQ Contest)

11.9.22. Skraćeni brojevi (cut numbers) korišteni u takmičeniima

• Razmjena u većini takmičenja se sastoji od niza brojeva, tj. RST te trocifrenog serijskog broja.

• Da bi se uštedilo vrijeme, CW kod za neke brojeve se često skraćuje:

1 = A (DIT DAH, umjesto DIT DAH DAH DAH DAH)

2, 3 i 4 se obično ne skraćuju

5 = E (DIT umjesto DIT DIT DIT DIT DIT)

6, 7 i 8 se obično ne skraćuju

9 = N (DAH DIT umjesto DAH DAH DAH DAH DIT)

0 = T (DAH umjesto DAH DAH DAH DAH DAH)

• Primjer: umjesto da se šalje „599009′ moglo bi se slati „ENNTTN’. Najčešće ćete čuti „5NNTTN’. Kako očekujemo brojeve, čak iako primamo slova, mi zapisujemo brojeve. Bolji računarski contest programi dozvoljavaju da se unose slova (u polje predviđeno za razmjenu); program će automatski slova prevesti u brojeve.

• A4 umjesto 14 (ili a5 umjesto 15): U nekim takmičenjima (npr. CQ WW) šalje se broj CQ zone kao dio razmjene. Evropske države su u zonama 14 i 15. Umjesto da se šalje „59914′ često šaljemo „5NNA4′ ili čak „ENNA4′.

11.9.23. Zero beat

• Glavna prednost CW QSO-a je uska propusnost koju takav QSO koristi (a nekoliko stotina Hz), ako obje stanice QSO-a emituju na istoj frekvenciji.

• Za većinu veza, obje stanice će da emituju na istoj frekvenciji (simplex način rada). Kaže se das u one zero beat jedna sa drugom.

• Pojam zero beat proizilazi iz činjenice da ako dvije stanice emituju na istoj frekvenciji, razultat mješanja oba ta signala bi imao frekvenciju od nula Hz: za takve signale se kaze da su zero beat.

• Ipak, često one ne emituju na istoj tačno frekvenciji. Dva su glavna razloga zbog kojih se to događa (ili kombinacija oba):

– Pogrešno korištenje RIT-a (Receiver Incremental Tuning) na radio-stanici. Gotovo sve savremene radio-stanice imaju RIT funkciju koja omogućava da slušamo na frekvenciji koja je (malo) drugačija od frekvencije na kojoj emitujemo.

– Drugi razlog je kada operator ne poštuje korektnu zero beat procedure. Na gotovo svim modernim radio-stanicama, zero beat procedura se sastoji od toga da se visina tona CW signala koji generiše radio-stanica izjednači sa visinom tona stanice koju slušamo. Ukoliko slušate stanicu sa visinom tona od 600 Hz a CW ton vaše stanice je podešen na 1.000 Hz, vaš signal će biti pomaktnut za 400 Hz od stanice koju zovete.

• Moderne radio-stanice dozvoljavaju da se visina CW tona podesi prema želji operatora i prati pomak BFO frekvencije.

• Mnogi iskusni CW operatori slušaju prilično nizak ton (400 – 500Hz, nekada čak i 300 Hz) umjesto uobičajenih 600 – 1,000 Hz. Za većinu ljudi niska frekvencija je ugodnija i manje umara tokom dužeg perioda slušanja a pored toga dozvoljava i bolje raspoznavanje bliskih signala.

11.9.24. Gdje mogu naći spore CW stanice (QRS)?

– 80 m: 3.550 – 3.570 kHz

– 20 m: 14.055 – 14.060 kHz

– 15 m: 21.055 – 21.060 kHz

– 10 m: 28.055 – 28.060 kHz

• QRS znači : šalji sporije

• QRQ znači : šalji brže

11.9.25. Da li imam „kliksove“ tastovanja?

• Nije samo bitno da sadržaj i format poruke budu OK …… već i kvalitet CW signala koji emitujete mora biti dobar.

• Problem # 1 su tzv. key clicks (klikovi tastovanja).

• Klikove tastovanja prouzrokuju da oblik signala koji emitujete predstavlja (gotovo) savršen pravougaoni signal bez zaobljenih rubova, često uključujući prejake impulse na početku i kraju. Sve to rezultuje u širokim bočnim pojasima, koji se ispoljavaju kao klikovi lijevo i desno od CW signala. Tri glavna uzroka ovog problema su:

– Nepravilno formiran oblik tastovanja koji sadrži dosta harmonika (pravougaonih rubova). Uzrok ovoga je loš dizajn predajnika od strane proizvođača. Na internetu se mogu naći modifikacije za radio-stanice koje imaju ovakvih problema.

– Drugi je kada imate previše snage prema pojačalu kombinovano sa pogrešno podešenim ALC-om (automatic level control) razultujući u tome da signal ima prejake impulse na rubovima. Uvijek se preporučuje da ručno namjestite snagu pobude a ne da se potpuno oslanjate na ALC sklop.

– Treći uzrok je nepravilne vremenske sekvence otvaranja i zatvaranja RF rejela kada se koristi tzv. Full Break-in (simulacija QSK).

• Kako otkriti ove klikove tastovanja? Iskusni operator u blizini može pomoći ako pažljivo sluša da li imate klikova u vašem signalu.

• Bolje je stalno pratiti svako emitovanje koristeći osciloskop tako da partite oblik emitovanog signala.

• Čak i novije radio-stanice mogu imati klikove tastovanja

• Ako primjetite klikove u emitovanim signalima ili dobijate raporte o klikovima, ispravite problem ili nađite pomoć da se problem riješi. Vaši klikovi izazivaju probleme sa drugim operatorima. Uklanjanje vlastitih klikova tastovanja je pitanje dobrog ponašanja!

11.9.26. Prebrzo?

• Da li brzina telegrafije kojom vladate nije dovoljno visoka da radite mnogo veza?

• Da bi povećali brzinu kojom možete primate telegrafiju, potrebno je da vježbate na brzini koja je na granici vaših mogućnosti, gdje se postepeno i konstantno povećava brzina (a la RUFZ, pogledati § 11.8.27).

• Do otprilike 15 WPM možete pisati primljeni tekst slovo po slovo.

• Na brzinama preko 15 ili 20 WPM trebali bi prepoznavati riječi a zapisivati samo najbitnije (ime, QTH, WX, snagu, antenu itd.).

11.9.27. Softver za vježbanje telegrafije

• UBA CW kurs na UBA web-stranici („www.uba.be“)

• G4FON trener prema Koch-ovoj metodi („www.q4fon.net“)

• Just learn Morse code („www.iustlearnmorsecode.com )

• Simulator takmičenja („www.dxatlas.com/MorseRunner“)

• Povećajte svoju brzinu koristeći RUFZ („www.rufzxp.net)

• etc.

Nekoliko bitnih savjeta:

• Nikada ne učiti telegrafiju brojeći tačke i crte…

• Nikada ne učiti telegrafiju grupišuči slične karaktere (npr. e, i, s, h, 5): to će učiniti da zauvijek brojite tačke i crte!

• Nikada ne opisujte telegrafski kod nekog karaktera koristeći riječi crta i tačka nego DIT i DAH. Riječi tačke i crte nas asociraju na nešto vizuelno, DIT i DAH nas više asociraju na zvukove.

11.9.28. Naičešće korištene telegrafske skraćenice

AGN: again – opet

ANT: antena

AR: kraj poruke (prosign)

AS: pričekaj (prosign)

B4: before – ranije

BK: break – prekid

BTW: by the way – usput…

CFM: (I) confirm – potvrđujem

CL: call – pozivni zna

CL: gasim stanicu

CQ: opšti poziv

CU: see you – vidimo se

CUL: see you later – vidimo se kasnije

CPI: copy – prijem

CPY: copy – prijem

DE: od (npr. W1ZZZ de G3ZZZ)

DWN: down – dole

ES: i

FB: fine business (dobro, izvrsno)

FER: for – za

GA: go ahead – dalje

GA: good afternoon – dobar dan

GD: good – dobro

GD: good day – dobar dan

GE: good evening – dobro večer

GL: good luck – sretno

GM: good morning – dobro jutro

GN: good night – laku noć

GUD: good -dobro

HI: osmjeh

HNY: sretna nova godina

HR: here – ovdje

HW: kako (npr HW CPY)

K: nazad tebi

KN: nazad samo tebi

LP: long path (propagacija)

LSN: listen – slušati

MX: sretan božić

N: ne (negacija)

NR: number – broj

NR: near – blizu

NW: now – sad

OM: old man (muški operator)

OP: operator

OPR: operator

PSE: please – molim

PWR: power – snaga

R: roger, da, potvrđujem

RCVR: receiver – prijemnik

RX: receiver – prijemnik

RIG: equipment – oprema

RPT: repeat – ponovo

RPRT: raport

SK: kraj veze (prosign)

SK: silent key, preminuli operator

SP: short path (propagacija)

SRI: sorry – izvinjavam se

TMW: tomorrow – sutra

TMRW: tomorrow – sutra

TKS: thanks – hvala

TNX: thanks – hvala

TRX: transceiver – primopredajnik, radio-stanica

TU: thank you – hvala

TX: transmitter – predajnik

UFB: ultra fine business – izvrsno

UR: your – vaš, tvoj

VY: very – veoma

WX: weather – vrijeme

XMAS: Christmas – božić

XYL: supruga

YL: young lady – mlada dama

YR: year – godina

51 i 55 su CB sleng. Ne koristite ga.

73: pozdrav

73 se često koristi i u foniji: nikada ne govorite ili 73s, best 73 ili best

73s; Recite seventy three (sedam tri) a NE seventy threes.

88: poljupci

PREGLED (najbitnni Q kodovi i proceduralni znaci – prosigns) •

AR: kraj predaje: označava kraj poruke koja nije poslata baš nekome (npr. na kraju CQ poziva) nazad tebi: označava kraj poruke u konverzaciji dvije ili više stanica. nazad samo tebi: slično kao „K’ ali signalizirate da ne želite čuti druge stanice osim navedene.

kraj veze: koristi se na kraju QSO-a (SK = Stop Keying – zaustavi tastanje).

gasim stanicu: zadnji kod koji se šalje prije gašenja stanice. (CL = closing down)

QRL?: da li je frekvencija zauzeta?: prije nego što zovnete CQ uvijek morate

provjeriti da li se frekvencija koristi. QRZ?: ko je zvao?: QRZ nema drugog značenja.

QRS: smanji brzinu

AS: samo momenat, pričekaj…

= : razmišljam, pričekaj, euh… (također se koristi kao separator između dijelova teksta.)