Opšti postupci u radu

2.1. RADIOAMATERSKI JEZIK

• Ham je radioamater.

• Hamovi (radioamateri) oslovljavaju jedan drugog isključivo imenom (ili nadimkom), a nikada sa gospodine, gospođice ili gospođo ili pak prezimenom. Ovo važi i za pisanu komunikaciju među radioamaterima (hamovima).

• Radioamatersko pravilo je da se pozdravljamo u toku korespondencije korištenjem kratice „73′ (ne najbolje 73 niti mnogo 73), a ne s poštovanjem ili nekim drugim formalnim izrazom.

• Ako ste bilo CB operator, izbrišite jezik CB-a iz sjećanja i naučite radioamaterske fraze (žargon) umjesto toga. Od pripadnika radioamaterske zajednice se očekuje da zna tipične radioamaterske izraze i fraze, a to će vam pomoći da postanete punopravan član radioamaterske zajednice. Tokom održavanja veza u eteru, koristite Q kod (prilog 2) ispravno. Spriječite zasićenost neprestanim korištenjem Q koda tokom telefonijske veze. Možete koristiti i standardne izraze koje svi razumiju. Neki Q kodovi ipak su postali standardni izrazi čaki i u vezama telefonijom, na primjer:

QRG frekvencija

QRM smetnja

QRN smetnja od atmosferilija (statička smetnja)

A QRP dijete (mala snaga)

Going QRT napušta eter, prestaje sa emisijom

Being QRV spreman, dostupan

QRX samo trenutak, sačekaj

QRZ ko me zove?

QSB variranje intenziteta signala (fading)

QSL (kartica) kartica kojom se potvrđuje veza

QSL potvrđujem

A QSO veza

QSY mijenjam frekvenciju

QTH mjesto gdje je vaša stanica locirana (grad, selo)

• Kao što postoji mali broj Q kodova koji se obično koriste u telefoniji, tu su i neki drugi kratki izrazi (kratice) koji potiču iz CW-a (telegrafije) i udomaćili su se na telefoniji, kao što su 73, 88, OM (stari drug), YL (mlada dama), itd.

• Ispravno koristite samo i isključivo internacionalni alfabet sricanja (international spelling alphabet) (prilog 1). Spriječite fantazije koje možda zvuče smiješno ili zabavno u vašem maternjem jeziku, ali neće pomoći vašem korespondentu da razumije šta ste htjeli reći Ne koristite različito sricanje riječi u jednoj te istoj rečenici. Primjer: „CQ ovdje ON9UN, oscar november devet uniform november, ocean nancy devet united nations.

• Najkorišteniji jezik u radioamaterstvu je bez sumlje engleski. Ako hoćete da kontaktirate stanice širom svijeta, najveći broj veza će, po svoj prilici, biti urađen na engleskom jeziku. Dva radioamatera, koji oba govore jezik različit od engleskog mogu, naravno, razgovarati i tim jezikom.

• Raditi veze Morzeovim kodom (CW) uvijek je moguće bez da znate i jednu riječ vašeg QSO partnera.

• Jasno je da hobi može biti izvanredno sredstvo za učenje i vježbanje jezika. Uvijek ćete naći nekoga na opsegu ko će biti sretan da vam pomogne sa novim jezikom.

2.2. SLUŠANJE

• Dobar radioamater počinje sa mnogo slušanja.

• Mnogo možete naučiti slušajući, ali…

• … oprezno, nije sve što čujete na opsegu dobar primjer. Sigurno ćete biti svjedoci mnogih nekorektnih radnih postupaka.

• Ako ste aktivni na opsegu, , budite dobar primjer u eteru i primijenite smjernice objašnjene u ovom tekstu.

2.3. ISPRAVNO KORIŠTENJE VAŠEG POZIVNOG ZNAKA

• Umjesto pozivnog znaka ili slova pozivnog znaka, radioamateri često koriste skraćenu formu znaka.

• Za identifikaciju uvijek koristite kompletan pozivni znak. Nikada ne započinjite predaju identificirajući sebe ili vašeg korespondenta imenom (npr. rekavši: Zdravo Mirko, ovdje Slavko…).

• Identifikuj se PUNIM pozivnim znakom, ne samo sufiksom! Nije dozvoljeno koristiti samo sufiks.

• Identifikuj se često.

2.4. BUDI UVIJEK GOSPODIN

• Nikada ne koristi uvredljive izraze, budi pristojan, uljudan i Ijubazan, u svakoj prilici.

George Bernard Shaw je jednom napisao: „Nema lakšeg a korisnijeg uspjeha od onog koji sepostigne uljudnošću (učitivošću).“

2.5. NA REPETITORU

• Repetitori se koriste prije svega da prošire radni domet prenosnih i mobilnih stanica na VHF/UHF području.

• Koristite simplex (vezu na istoj sfekvenciji) kada god je to moguće. Korištenje repetitora za održavanje veze između dvije stacionarne stanice trebalo bi da bude izuzetak.

• Ako želite razgovarati preko repetitora dok ga neko drugi koristi, sačekajte na pauzu u predaji da biste najavili vaš pozivni znak.

• Izraz ‘break’ (prekid) ili još bolje ‘break break break’ koristite u hitnim po život opasnim situacijama. Bolje je reći „break break break promet u nuždi’ (prekid u nuždi).

• Stanica koja koristi repetitor treba da sačeka dok se ne izgubi noseći signal ili se ne pojavi beep (zvučni signal koji označava kraj emisije), kako bi se spiječilo dupliranje (predaja u isto vrijeme) i da bi se novim stanicama dalo vrijeme za prijavu. Često pauziranje omogućava vremenskom sklopu da se vrati u početno stanje, čime se sprečava aktiviranje time-outa (vremena programirane neaktivnosti repetitora).

• Nemojte monopolizirati repetitor. Repetitori ne pripadaju samo vama i vašim prijateljima. Budite svjesni toga da i drugi žele koristiti repetitor; budite obzirni.

• Neka vaše veze preko repetitora budu kratke i jezgrovite.

• Repetitori ne služe za to da obavijestite suprugu da ste na putu kući i da ručak može biti poslužen… Veze preko amaterskog radija treba da se odnose prije svega na tehniku i radio komunikacije.

• Ne uskačite u vezu ako nemate nešto važno za dodati. Prekidanje veze jednako je neuljudno kao i prekidanje osobe u direktnom kontaktu.

• Prekidanje razgovora bez identifikacije nije korektno i u principu je nedozvoljeno uplitanje.

• Ako često koristite neki repetitor imajte u vidu da pomognete onome koji ga održava.

2.6. KAKO USPOSTAVLJATE QSO?

• QSO je radio veza između dva ili više radioamatera.

• Možete uputiti opšti poziv (CQ), možete odgovoriti na nečiji CQ ili pozvati nekoga ko je upravo završio vezu sa drugom stanicom. Više o tome slijedi…

• Koji pozivni znak dolazi na prvo mjesto tokom razgovora? Ispravno je: ‘VVIZZZ ovdje G3ZZZ’ (vi ste G3ZZZ, a W1ZZZ je osoba koju oslovljavate). Dakle, prvo dajte pozivni znak osobe sa kojom razgovarate, a onda vaš pozivni znak.

• Koliko često se treba identifikovati? U većini zemalja pravilo je: na početku i kraju svake predaje, a najmanje jednom u 5 minuta. Niz kratkih izmjena u primopredaji obično se smatra jednom predajom. Sa aspekta pravila, u takmičenjima nije izričito potrebno identifikovati se prilikom svake veze. Spomenuto 5 minutno pravilo potrebno je koristiti da bi stanice koje slušaju bile u mogućnosti lakše identifikovati onu koja emituje. Ipak se, sa operativne tačke gledišta, najbolje identifikovati pri svakom QSO.

• Pause ili blank (praznina): kada vam vaš korespondent preda mikrofon, dobro bi bilo navići se na to da sačekate sekundu prije nego što započnete sa predajom, u smislu provjere želi li vam se neko pridružiti ili pak koristi frekvenciju.

• Kratke ili duge predaje? Bolje je kraće nego duže, jer je korespondentu tako puno lakše ukoliko želi komentirati nešto što ste rekli.

2.7. O ČEMU RAZGOVARATE NA RADIOAMATERSKIM OPSEZIMA?

Predmet naše komunikacije trebao bi uvijek biti vezan uz radioamaterski hobi. Radioamaterski hobi je hobi koji se odnosi na tehniku radio komunikacija u širokom smislu te riječi. Ne bi trebalo koristiti amaterski radio za prenos spiska potrepština za večerašnju večeru…

Neke teme koje su ne ne u radioamaterskim razgovorima u eteru su:

• vjera;

• politika;

• posao (možete razgovarati o vašem pozivu, ali ne možete reklamirati vlastiti biznis ;

• pogrdno spominjanje usmjereno na bilo koju grupu (etničku, vjersku, rasnu, polnu itd.).

• nepristojan humor: ako ne žeite vic ispričati svom desetogodišnjem djetetu, nemojte ni preko radija;

• bilo kojem subjektu koji nema nikakve veze sa radioamaterskim hobijem.