Ham Spirit

„Radio-amateri su ljudi koji se bave radio tehnikom, proučavaju njene osobine, izgrađuju razne radio uređaje, koriste radio veze radi zabave i bez pretenzije na materijalnu korist.“

SVJETSKI RADIO AMATERSKI KODEKS

1. Radio amater je pažljiv i pun obzira; neće se svjesno ponašati tako da za vrijeme održavanja veze uskraćuje drugima zadovoljstvo i ometa ih.

2. Radio amater je odan i privržen pokretu; pomaže svojim drugovima u klubu.

3. Radio amater prati razvoj nauke i tehnike; svoje uređaje dopunjuje i dograđuje stalno ih usavršava preteći najnovija tehnička dostignuća. Svoja saznanja o korištenju stanice, tj. radu na opsegu, stalno usavršava.

4. Radio amater je uvijek prijatelj drugima; on savjetuje početnike i prijateljski im pomaže, spreman je da sarađuje sa svima.

5. Radio amater je odmjeren i uravnotežen; radio-amaterizam je dobrovoljna, slobodno izabrana aktivnost. Pravi radio-amater neće nika dopustiti da mu radio-amaterska aktivnost smeta u nekoj od njegovih obaveza, da ugrozi njegovu porodicu, posao, da uti?e na uspjeh u školi ili njegov položaj u društvu.

6. Radio amater je rodoljub; svoje znanje i iskustvo i svoje uređaje uvijek je spreman da stavi u službu svog društva i otadžbine.

Treba se truditi ove kodekse (ja bih to nazvao radio-amaterski bonton) sprovoditi u praksi i ukazivati onima koji ga ne poštuju što je u prethodnim godinama na ovim prostorima dosta izraženo. Ove kodekse ne treba shvatiti kao stroga pravila, ali ne treba ih ni previše zanemarivati. Ove godine pojavio se i prevod na naš jezik Etika i radni postupci za radio amatere koji obavezno trebate pročitati i naravno primjenjivati.